Școală

Misiune

Transylvania International School propune o educație preuniversitară ce are la bază o filosofie holistică a educației. Aceasta implică standarde academice înalte, care să-i pregătească pe elevi pentru cele mai bune licee și universități din România ori din lume, asistarea lor în dezvoltarea intelectuală, personală, socială, emoțională, fizică și spirituală, precum și atenția acordată unui stil de viață sănătos și echilibrat.

TIS își dorește să îi sprijine pe elevi în formarea spiritului critic, în alimentarea curiozității și stimularea creativității, așa încât aceștia să contribuie, pe întregul parcurs al vieții, la binele oamenilor și al societății, în spiritul valorilor creștine.

Viziune

Transylvania International School promovează o filosofie holistică a educației din perspectivă creștină.

Este un mediu în care:

 • se respectă ritmul propriu al elevului prin crearea unui mediu necompetitiv, centrat pe elev și pe nevoile sale, în conformitate cu acele competențe de învățare specifice secolului 21 (școală pilot în domeniul învățării accelerate, mentorat, consiliere și orientare într-un cadru universal de învățare ș.a.);
 • se încurajează libertatea de exprimare și gândirea critică (prin discipline de studiu precum life skills, neuroștiințe și gândire critică, dezvoltarea caracterului etc.);
 • se cultivă dragostea față de natură și semeni (mini zoo, lac, livadă, spații verzi generoase, parcele pentru plantat, proiecte sociale, tabere, proiecte caritabile, școala părinților ș.a.);
 • se pune accent pe dezvoltarea fizică (se practică sporturi, se organizează activități sportive și tehno-practice etc.);
 • se încurajează dezvoltarea inteligenței emoționale și a celei sociale prin programe edu- caționale specifice;
 • se promovează valorile creștine – înțelegerea că un copil este un dar prețios de la Dumnezeu, unic și irepetabil, înzestrat cu talente și abilități specifice, cu un ritm propriu de învățare și oportunități unice de a fi de folos semenilor săi;
 • se desfășoară activități educaționale în grupe mici de studiu (cu o medie de maximum 15 elevi/ profesor);
 • se cultivă latura artistică (cerc literar, revista școlii, artă dramatică, muzică vocală și instru- mentală, cor etc.);
 • se încurajează un stil de viață sănătos (alimentație, mișcare, stare de spirit pozitivă, bucuria în actul educational, pauze de 20 minute pentru joacă și socializare, profesorii ca mentori – cultivarea relațiilor de încredere etc.)
 • se încurajează învățarea prin joc/ joacă;
 • se organizează activități de tip STEM încă de timpuriu, în ciclul primar;
 • se cultivă responsabilitatea față de moștenirea culturală, dublată de o deschidere internațion- ală (profesori din străinătate, proiecte multiculturale etc.);
 • se consolidează un demers educațional comunitar, în care familiile, profesorii și copiii fac parte dintr-o comunitate a educației complete.

Școala TIS 2023-2024

 • Ciclul primar:clasa pregătitoare/ K6 – clasa a 4-a
 • Ciclul gimnazial:clasele 5-8
 • Clasa pregătitoare program scurt (08:00-13:00)1417 RON
 • Clasa pregătitoare program lung (08:00-13:00)2100 RON
 • Clasele 1-4 program scurt (08:00-14:00)1546 RON
 • Clasele 1-4 program lung (08:00-17:00)2100 RON
 • Clasele 5-8 program scurt (08:00-15:00)1677 RON
 • Clasele 5-8 program lung (08:00-17:00)2100 RON

Curriculum

Transylvania International School își orientează procesul educațional după un curriculum integrat, trandisciplinar, cu orientare internațională. Acesta este bazat, din punctul de vedere al conținutului didactic pe standardele academice stipulate de către comisiile acreditatoare – NCP- SA & ISEI (Common Core Standards & ISEI Standards), adaptate cultural Curriculum-ului Național. Este o perspectivă a unei educații complete, având la bază competențe de învățare necesare pentru secolul 21 (conform UNESCO).

Baza materială

Transylvania International School dispune de clase de studiu adaptate și dotate la standarde moderne de funcționare, curte cu spații verzi, lac, mini zoo, livadă, trei terenuri de sport, parc grădiniță, sală de conferințe.

Resurse umane

Transylvania International School pune accentul pe excelență academică. Toate cadrele didactice au pregătire academică universitară, iar o parte semnificativă au o pregătire postuniversitară: masterat, două facultăți, doctorate.

Cadrelor didactice din România li se adaugă specialiști în educație din străinătate/ vorbitori nativi de limbă engleză ce participă la actul educational.

Programele academice cuprind mai multe tipuri de colaborări:

 • profesori titulari/ main teachers
 • profesori de sprijin/ teaching assistant
 • profesori mentori/ mentors
 • profesori voluntari/ volunteer teachers
 • profesori invitați/ visiting teachers

Plan de școlarizare

Pentru anul școlar 2024-2025, Transylvania International School are următoarele cicluri de studiu:

Ciclul preșcolar

Ciclul primar – clasa pregătitoare/ K6 – clasa a 4-a

Ciclul gimnazial – clasele 5-8

Ciclul liceal – clasa a 9-a