Grădiniță

Misiune

Transylvania International School propune o educație preuniversitară ce are la bază o filosofie holistică a educației. Aceasta implică standarde academice înalte, care să-i pregătească pe elevi pentru cele mai bune licee și universități din România ori din lume, asistarea lor în dezvoltarea intelectuală, personală, socială, emoțională, fizică și spirituală, precum și atenția acordată unui stil de viață sănătos și echilibrat.

TIS își dorește să îi sprijine pe elevi în formarea spiritului critic, în alimentarea curiozității și stimularea creativității, așa încât aceștia să contribuie, pe întregul parcurs al vieții, la binele oamenilor și al societății, în spiritul valorilor creștine.

Viziune

Transylvania International School promovează o filosofie holistică a educației din perspectivă creștină.

Este un mediu în care:

 • se respectă ritmul propriu al elevului prin crearea unui mediu necompetitiv, centrat pe elev și pe nevoile sale, în conformitate cu acele competențe de învățare specifice secolului 21 (școală pilot în domeniul învățării accelerate, mentorat, consiliere și orientare într-un cadru universal de învățare ș.a.);
 • se încurajează libertatea de exprimare și gândirea critică (prin discipline de studiu precum life skills, neuroștiințe și gândire critică, dezvoltarea caracterului etc.);
 • se cultivă dragostea față de natură și semeni (mini zoo, lac, livadă, spații verzi generoase, parcele pentru plantat, proiecte sociale, tabere, proiecte caritabile, școala părinților ș.a.);
 • se pune accent pe dezvoltarea fizică (se practică sporturi, se organizează activități sportive și tehno-practice etc.);
 • se încurajează dezvoltarea inteligenței emoționale și a celei sociale prin programe educaționale specifice;
 • se promovează valorile creștine – înțelegerea că un copil este un dar prețios de la Dumnezeu, unic și irepetabil, înzestrat cu talente și abilități specifice, cu un ritm propriu de învățare și oportunități unice de a fi de folos semenilor săi;
 • se desfășoară activități educaționale în grupe mici de studiu;
 • se cultivă latura artistică (cerc literar, revista școlii, artă dramatică, muzică vocală și instrumentală, cor etc.);
 • se încurajează un stil de viață sănătos (alimentație, mișcare, stare de spirit pozitivă, bucuria în actul educational, profesorii ca mentori – cultivarea relațiilor de încredere etc.)
 • se încurajează învățarea prin joc/ joacă;
 • se organizează activități de tip STEM încă de timpuriu;
 • se cultivă responsabilitatea față de moștenirea culturală, dublată de o deschidere internațion- ală (profesori din străinătate, proiecte multiculturale etc.);
 • se consolidează un demers educațional comunitar, în care familiile, profesorii și copiii fac parte dintr-o comunitate a educației complete.

Grădiniță TIS 2023-2024

 • Nivel preșcolar:grupă mixtă 4-5 ani
 • Număr grupe:1
 • Număr copii în grupă:20
 • Program scurt (08:00-13:00)1391 RON
 • Program prelungit (08:00-17:00)1974 RON