contact@tischool.ro +40 757377377

Bursele TIS

Transylvania International School susține excelența și îi încurajează pe elevii din orice categorie socială să își atingă potențialul. Astfel că bursele TIS se adresează tuturor elevilor din cadrul acestei școli care întâmpină dificultăți financiare în atingerea obiectivului nostru, dar și celor care doresc să se dezvolte din punct de vedere academic.

Tipuri de burse

Bursa de excelență

Bursa de excelență se adresează tuturor elevilor TIS care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
👉sunt înscriși la programul de studii
👉au rezultate academice foarte bune
👉au un comportament adecvat valorilor școlii TIS

Burse sociale

Bursele sociale se acordă următoarelor categorii de elevi:

👉 Elevilor a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului / anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie… 

⚠️ Cererea, alaturi de documentele doveditoare, se trimite la adresa de email contact@tischool.ro

Aspecte generale

👉 Transylvania International School susține excelența și îi încurajează pe elevii din orice categorie socială să își atingă potențialul. Astfel că bursele TIS se adresează tuturor elevilor din cadrul acestei școli care întâmpină dificultăți financiare în atingerea obiectivului nostru, dar și celor care doresc să se dezvolte din punct de vedere academic. 

👉 Elevii de la cursurile cu frecvență din cadrul Transylvania International School pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate provenite din donații. 

Tipuri de burse:

  • Bursa de excelență
  • Bursa socială

👉 Numărul de burse oferite de către TIS se stabilește anual în consiliul director al școlii TIS, în limitele fondurilor alocate burselor. 

👉 Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare. Un elev nu poate primi două burse simultan. 

👉 Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc anual în consiliul director al școlii TIS, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. 

❗️În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă se observă abordarea unui comportament care nu este în conformitate cu valorile școlii noastre. 

 

Ce trebuie să știi?

Transylvania International School susține excelența și îi încurajează pe elevii din orice categorie socială să își atingă potențialul. Noi credem că orice copil sănătos se naște cu potențial de genialitate, iar excelența este mai mult o chestiune de atitudine decât de potențial. Atitudinea aceasta se cultivă de-a lungul unei perioade îndelungate, însă cu cât este mai timpurie, cu atât ea va avea efecte mai rapide și de durată.

Guest Student

Peste 150 de familii se bucură de modelul TIS de educație la distanță. Vino și tu în marea noastră familie!

Suntem aici pentru tine de Luni până Vineri între orele 08:30 – 16:30

Transylvania International School

Str. Târgului nr. 2
500482 – Brașov

Telefon : +40 757377377
Email : contact@tischool.ro

Întrebări frecvente

Care este oferta educațională?

Școala noastră oferă mai multe tipuri de programe educaționale pentru a veni în întâmpinarea nevoilor familiilor din Brașov. Taxele școlare se achită lunar pe o perioadă de 10 luni, începând cu luna septembrie, și diferă în funcție de programul ales, astfel:

Ciclul preșcolar:
– Program scurt (8:30 – 13:00)
– Program prelungit (8:30 – 17:00)

Ciclul primar/gimnazial:
– Program normal (8:30 – 12:45/14:00*)
– Program prelungit (8:30 – 17:00)

*La clasele pregătitoare și întâi programul de școală este până la ora 12:45, iar la celelalte clase (II-V) programul este până la ora 14:00.
*Taxa școlară include programul educaţional, manuale şcolare pentru anul în curs, rechizitele și materialele pentru activitățile de abilități practice, Student Planner.
Taxa nu include: uniformă şi echipament sportiv, masa de prânz şi gustarea după masa de prânz, transportul elevilor înspre şi de la şcoală, cluburile speciale de la afterschool (pian, înot), biletele de intrare la muzee, transportul în timpul excursiilor şi cheltuielile aferente excursiilor sau activităților extracurriculare.

Este TIS acreditată? De către cine?

Transylvania International School este acreditata de catre National Council for Private School Accreditation (NCPSA) USA si ISEI din iunie 2021.

Ce materii sunt incluse în programa școlară?

Ariile de studiu și disciplinele pe care elevii TIS le studiază se bazează pe un curriculum-ul integrat, transdisciplinar și internațional, mai exact pe Curriculum Național și Common Core State Standards, SUA.

Care este viziunea TIS?

Transylvania International School își propune să aducă familiilor din Brașov o alternativă educațională de excepție. Aceasta implică:
– crearea unui context internațional de învățare, adaptat cultural și individual – limbi străine, acreditare națională și internațională, standarde educaționale internaționale ( Common Core State Standards, SUA ), adaptate Curriculum-ului Național
– o perspectivă a unei educații complete, care să cuprindă partea mentală- intelectuală, partea fizică și tehno-practică, precum și cea emoțională, spirituală.